«ریاض محرز» جانشین صلاح در جالوروسی می‎شود؟

«ریاض محرز» در رم جانشین صلاح می‎شود؟
رم که محمد صلاح را به لیورپول فروخته قصد دارد ریاض محرز را از لسترسیتی بخرد و جانشین او کند. توافقاتی بین بازیکن و باشگاه ایتالیایی هم صورت گرفته است.


لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی