no
مقایسه 2 مدعی در آغاز شروع دور برگشت لیگ ایران تراکتور تیمی که هر دو بازی 3 گل می زند؛ پرسپولیس تیمی که هر دو بازی یک گل می خورد!لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی