اولتیماتوم الاهلی به ربروف

سایت الکوره خبر داد که دیدار الاهلی با النصر آخرین فرصت سرمربی اوکراینی برای ماندن در این باشگاه عربستانی است.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی