اخراج سرمربی ساوتهمپتون

پیگرینو پس از کسب نتایج ضعیف از هدایت ساوتهمپتون برکنار شد.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی