تمرینات اختصاصی رضاییان در ساختمان پک

رامین رضاییان در زمین مرکز ملی فوتبال ایران زیر نظر مربی تیم ملی تمرینات اختصاصی و آماده سازی خود را پشت سر گذاشت.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی