پارسا سرپرست مدیرعاملی باشگاه پدیده شد

پارسا به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه پدیده انتخاب شد.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی