تصویب تقویم هیات امنای مذهبی جامعه اسلامی فوتبال

اعضای هیات امنای مذهبی جامعه اسلامی فوتبال تقویم این هیات را تصویب کردند.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی