باشگاه السد از پورعلی گنجی دلجویی کرد

باشگاه السد با دلداری دادن به مرتضی پورعلی گنجی از وی خواست ناراحت گل به خودی‌اش برابر پرسپولیس نباشد.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی