احضار تاج به دادگاه به‌خاطر مسعود شجاعی صحت ندارد

بازپرس شعبه ویژه ورزش دادسرای کارکنان دولت احضار مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به دادسرا را ناصحیح دانست.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی