باشگاه استقلال بازنده پرونده شکایت پروپیچ

باشگاه استقلال با حکم کمیته انضباطی فیفا در پرونده پروپیچ محکوم شد.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی