تمرین تیم ملی فوتبال در پک/ ادامه تمرینات علی کریمی زیر نظر فیزیوتراپ

تمرین نوبت صبح تیم ملی در مجموعه پک برگزار شد.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی