دختران کمتر از پسران ورزش می‌کنند

مطالعات جدید نشان داده است که زنان و دختران جوان کمتر از پسران ورزش می‌کنند.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی