نایب قهرمانی نماینده ایران در بسکتبال ۳ نفره دانشجویان آسیا

تیم پسران دانشگاه پیام نور عنوان نایب قهرمانی چهارمین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال ۳ در ۳ دانشجویان آسیا را به دست آورد.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی