سقوط ژرمن ها ادامه دارد/ هلند 3-0 آلمان: توتال فوتبال در کرویف آره نا

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی