با تایید تیم پزشکی رئال/ جراحی موفقیت آمیز روی پای گرت بیل(عکس)

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی