نوشتن قرارداد با بازیکن روی پاکت سیمان هم اعتبار دارد/ نصیرزاده: حق رشد و رضایتنامه در فوتبال بی‌معنی است

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی