براندائو جونیور قراردادش با گویاس برزیل فسخ کرد و آماده پیوستن به پرسپولیس شد

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی