بکر: این عنوان در رؤیاهای کودکی‌ام هم نمی‌گنجید/ بدون کمک خانواده‌ام امکان کسب افتخار را نداشتم

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی