وراتی: داور چند بار در جریان بازی به من گفت گمشو!/ تا پایان جنگیدیم و بهتر از منچسترسیتی بودیم

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی