می توانید تصور کنید چقدر ناامیدم؛/ مورینیو: گرت بیل فهمید همه چیز باب میلش نیست!

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی