پنج رویداد برتر کشتی جهان در سال ۲۰۱۶

سایت اتحادیه جهانی کشتی پنج رویداد برتر این رشته در سال ۲۰۱۶ را اعلام کرد.

لینک اصلی خبر