مسعود شجاعی: پیراهن تیم ملی مقدس است و هر پیراهنی را می پوشیم باید در جایگاه بهتری قرارش بدهیم ، این شعار کی روش استلینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی