بررسی حواشی بازی شهرداری ارومیه و پیام خراسان در کمیته انضباطی والیبال

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال بازی دیدار دو تیم شهرداری ارومیه و پیام خراسان را بررسی خواهد کرد.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی