فسخ قرارداد شیری با پیکان و پیوستنش به پرسپولیس به کجا رسید؟

بازیکن پیکان می‌گوید که مجید جلالی می‌تواند پیکان را ترمیم کند.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی