فوتبالیست بحرینی به استرالیا بازخواهد گشت

دادگاهی در تایلند بازگرداندن فوتبالیست بحرینی را به کشورش رد کرد تا او به استرالیا بازگردد.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی