پیشنهاد قائم‌مقامی شبکه ورزش به «فردوسی پور»

مدیر شبکه ورزش گفت: پیشنهاد قائم‌مقامی شبکه ورزش به «عادل فردوسی‌پور» داده شده است.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی