توضیحات کماندار تیم‌ملی درباره عدم بازگشت به ایران

کماندار تیم ملی گفت: در حال حاضر در کشور کانادا حضور دارم و زندگی می کنم.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی