رایزنی‌های پرهزینه رئیس فدراسیون بسکتبال!

در حالی سفرهای پرهزینه رئیس فدراسیون بسکتبال با عنوان رایزنی انجام می‌شود که این فدراسیون با مشکلات مالی مواجه است.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی