موافقت اینتر با پیشنهاد ناپولی برای جذب ایکاردی

باشگاه اینتر با پیشنهاد ناپولی برای جذب مهاجم آرژانتینی اش موافقت کرده است.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی