سرمربی تیم ملی عراق اخراج شد

سرمربی تیم ملی عراق به خاطر کسب نتایج ضعیف از سمتش برکنار شد.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی