واکنش سخنگوی دولت به حضور زنان در ورزشگاه

علی ربیعی از موافقت دولت با حضور زنان در ورزشگاه ها خبر داد.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی