نوری: تاج هوای پرسپولیس را دارد

پیشکسوت آبی پوشان گفت: در جلسه با وزیر هم به او گفتیم گرایشش به پرسپولیس بیشتر است که ایشان قبول نکردند با این حال ما هنوز هم بر این باور هستیم.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی