ده سال حبس برای سارقان ستاره‌های آرسنال

حمله کنندگان به سئاد کولاسیناچ و مسوت اوزیل در لندن به ده سال حبس محکوم شدند.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی