مجازات سنگین از دست دادن پنالتی مقابل PSG

خراب کردن پنالتی در دیدار مقابل پاری سن ژرمن تبعات سنگینی برای امبایه دیانا داشته است.

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی