سرمربی تیم والیبال نشسته ماشین سازی تبریز گفت: بازیکنان ملی پوشی که از دست دادیم هر چند بازیکنان بزرگی بوده و یک نعمت بزرگ به شمار می‌روند؛ ولی برای ما چندان مهم نبود و ما بازیکنان مستعد دیگری را جایگزین کردیم و با برنامه پنج ساله‌ای که داشتیم در سال دوم یک قدم به هدف خود نزدیک‌تر شدیم.

سرمربی تیم والیبال نشسته ماشین‌سازی: با هدف بومی گرایی و قهرمانی وارد مسابقات می‌شویم

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی