آکادمی فوتبال باشگاه تراکتورسازی جهت ممیزی صدور مجوز حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت.

ارزیابی آکادمی فوتبال باشگاه تراکتورسازی از سوی نماینده فدراسیون

لینک اصلی خبر

برگشت به صفحه اصلی